خريد و دانلود پروژه ایجاد فاکتور در اکسل

خريد و دانلود پروژه ایجاد فاکتور در اکسل

خريد و دانلود پروژه ایجاد فاکتور در اکسل

دانلود پروژه ایجاد فاکتور در اکسل
تعداد صفحات: 2 شیت
نوع فايل :excelقسمتی از پروژه ایجاد فاکتور در اکسل:

این پروژه به صورت یک شیت فاکتور فروش به همراه شرح کالا، قیمت، تخفیف، محاسبه مالیات و جمع کل مبلغ می باشد که آماده چاپ و استفاده است.

شیت دوم این پروژه به صورت محل ورود اطلاعات فاکتور از قبیل تعریف کالا و قیمت آن می باشد.


دسته:

خريد و دانلود پروژه ایجاد فاکتور در اکسل

خرید آنلاین